uthyrning topp

Uthyrning genom MG Rental

Uthyrning genom MG Rental

Hos Mg Rental maskinuthyrnings kan du hyra det mesta oavsett om det är till ett större bygge eller hem till villan.

Vi har sex hyrbutiker i Stockholm, de ligger i Solna, Ekerö, City, Vårby, Järfälla och Sollentuna där du kan hämta dina maskiner själv.
För dig som är företagskund levererar vi till din arbetsplats i hela Stockholms län till konkurrenskraftiga priser, detta för att ni ska kunna koncentrera er på det ni gör bäst.

Med andra ord är vi aldrig längre bort än din telefon...

 


leveransUtkörning

Vi levererar till er!

När du som företagskund hyr maskiner av oss erbjuder vi leverans till förmånliga priser.
Vi har egna transportbilar som cirkulerar runt hela Stockholm dagligen.
Istället för att ägna ett par timmar åt att åka och hämta utrustning
kan du arbeta med det du ska så kommer vi med maskinerna till din arbetsplats.

Prisexempel:

Leverans av en bilmaskin och en byggdammsugare varsomhelst i Stockholm kostar från 310:- exkl. moms.
Leverans av en 1,5-tons minigrävmaskin kostar 1100:- exkl. moms.
För större transporter har vi samarbetsavtal med fraktbolag.


 • MG Rentals hyresförsäkring

  Ta ett försäkringsskydd!

  MG Rental AB förmedlar en hyrförsäkring som vi erbjuder alla för att Du inte skall få problem vid en skadehändelse. Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra plötsliga skadehändelser som Du inte har räknat med. Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Polisrapport skall alltid begäras. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

  Premie och självrisk.
  När Du hyr maskiner och utrustning hos oss tecknar Du vår hyrförsäkring för 6% av bruttopriset enligt gällande prislista. Självrisk debiteras!

  Vid skada så gäller följande:

  Kontakta oss omgående för skadeblankett som Du också finner via länken nedan. När Du lämnar in skadeanmälan skall polisrapport bifogas.

  Observera att hyra debiteras tills skade- och polisanmälan inlämnats.

  • Prisbasbelopp för 2023 är 52,500 kr
  • Uthyrningsskada understigande 100.000 kr, 0,2 pbb i självrisk
  • Uthyrningsskada överstigande 100.000 kr, 0,5 pbb i självrisk
  • Maskinskada 0,5 pbb i självrisk
  • Uthyrningssjälvrisk för konsument 4.000 kr

  Skadeanmälan

  MG Rental AB

  I samarbete med Trygg Hansa


 • Hyresvillkor MG Rental AB

  Hyresvillkor MG Rental AB

  1. Tillämplighet
  1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
  1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.
  2. Hyresobjekt
  2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens/Finansbolagets egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens/finansbolagets äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.
  2.2 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. Hyrestagaren svarar för lastning och lossning.
  2.3 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.
  2.4 Fel som upptäcks vid vår efterkontroll och som ej kan hänföras till normalt slitage, debiteras kunden i efterhand.
  3. Användning
  3.1 Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet.
  3.2 Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens.
  3.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
  3.4 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet, förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.
  4. Hyrestid
  4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.2.
  4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.
  5. Ersättning
  5.1 Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.
  5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per månad enligt uthyrarens prislista.
  5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
  5.4 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
  5.5 Hyra betalas kontant till Uthyraren vid återlämnande, eller vid uthyrning för längre tid än en månad, var fjortonde dag. Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering av ej betald kontantorder utgår fakturering/expeditionsavgift om 80 kr exkl. moms.
  5.6 Fakturabeloppet skall vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24% per år samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 60 kr exkl. moms.
  5.7 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.
  6. Ansvar
  6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
  6.2 Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage.
  Hyrestagaren skall vid driftstörning I hyresobjektet kontakta Uthyraren och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte.
  6.3 Uthyraren ersätter ej kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.
  6.4 Hyrestagaren är skyldig att tillåta Uthyraren att besiktiga objektet på arbetsplatsen.
  6.5 Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren.
  6.6 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
  7. Försäkring
  7.1 Det åligger Hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat under hyrestiden.
  7.2 Är hyresobjektet försäkrat genom MG Rental AB skall skada anmälas till oss omgående, vid stöld skall polisanmälan göras.
  7.3 Hyra debiteras tills skade- och ev. polisanmälan inkommit till Uthyraren.
  7.4 Eventuell självrisk debiteras Hyrestagaren.
  8. Hävande
  8.1 Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.
  9. Tvist
  9.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.
  Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.


 • Manualer

  Här hittar du manualer och instruktioner

  snigamitSnigeldynamit

  Bendof Snigamit, bruksanvisning  [+] PDF

  Bendof Snigamit, varubeskrivning [+] PDF


   

  Byggställningar

  Rullställning, monteringsanvisning [+] PDF

  Fasadställning monteringsanvisning [+] PDF

   


  saxliftSkylift

  Räckviddsdiagram Dino 135T & 135TB

  Manual Dino 180XTB

  Manual Dino 135TB [+] PDF

  Broschyr Haulotte Optimum 8 [+] PDF

 

Högst upp

Partners - Leverantörer

bobcat.pngcmc.pngflex.pnggiant.pnghallbyggarna.pnghilti.pnghtc.pnglayher.pngwacker.png

Om oss

MG Rental AB är ett fristående företag inom maskinuthyrning och försäljning.

Efter flera års erfarenhet inom maskinuthyrning startade vi MG Rental i november 2007.

Kort sagt vi är företaget som levererar.

Våra butiker

Ekerö

Mörbyvägen 2 - 179 75 Skå
Tel. 08-560 247 80 | info@mgrental.se


Stockholm City

Torsgatan 8 - 111 23 Stockholm
Tel. 08-560 247 80 | city@mgrental.se


Solna

Ingentingsgatan 2 - 171 71 Solna
Tel. 08-560 247 80 | solna@mgrental.se


Vårby

Hamnvägen 3 - 143 30 Vårby
Tel. 08-560 247 80 | varby@mgrental.se


Järfälla

Nettovägen 7 - 175 41 Järfälla
Tel. 08-560 247 80 | jarfalla@mgrental.se


Sollentuna

Åkeribacken 16 - 191 49 Sollentuna
Tel. 08-560 247 80 | sollentuna@mgrental.se

 

Vi finns nära dig

world-map

Vi har öppet mån - fre kl. 06.30 - 16.00

Ring oss nu

För bästa service ring oss redan nu på tel. 08-560 247 80